• Điện thoại: 02093 877 554
  • Email: c1trunghoa.pgdnganson@backan.edu.vn
  •  Địa chỉ: Thôn Nà Đi, xã Trung Hòa, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
Thăm dò ý kiến
Hoạt động nhà trường