• 2734
  • Hi-Furniture-Banner-web-0498
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2014 – 2015, đồng thời  thi đua lập ...
Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2014 – 2015, đồng thời  thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm. Nhà trường đã phối hợp với Công đoàn tổ chức phát động các phong trào thi đua Đợt 1 từ ngày 06 tháng 9 đến  ngày 20 tháng 11. với  với chủ đề: “Thi đua Dạy thật tốt, học thật tốt” và “Chi đội vững mạnh” lập thành tích chào ...
> Xem chi tiết